Αντιστοίχιση σχημάτων με χρώματα

Design inspired by BootstrapMade