Προσκλήσεις

Βρείτε μερικές χαρούμενες και εύκολες προτάσεις για προσκλήσεις!

Με εξαίρεση τους φακέλους, για καλύτερο και σταθερό αποτέλεσμα, εκτυπώστε τις προσκλήσεις σε πιο σκληρό από το απλό χαρτί εκτύπωσης.

Οδηγίες για την εκτύπωση του υλικού

Κάντε κλικ στην κόκκινη λωρίδα περιγραφής που εμφανίζεται μόλις φέρετε το ποντίκι πάνω από την εικόνα-δείγμα. Αυτόματα θα κατέβει το αντίστοιχο PDF αρχείο στο δίσκο του υπολογιστή σας. Ανοίγετε το αρχείο και το εκτυπώνετε.

Design inspired by BootstrapMade