Στην προσχολική ηλικία, τα νήπια είναι σημαντικό να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές και τις πρακτικές της καθημερινής ζωής. Η διδασκαλία του ημερολόγιου βοηθά τα πιτσιρίκια να μάθουν ένα καινούργιο λεξιλόγιο καθώς και να εξοικειωθούν με την έννοια του χρόνου και την ακολουθία των αριθμών και των μοτίβων.

Τα ημερολόγια βοηθούν τα παιδιά να παρακολουθούν τα μεγάλα γεγονότα. Επιπλέον τους επιτρέπουν να κοιτάζουν μπροστά στο μέλλον, να ανυπομονούν για τις σημαντικές στιγμές και να τις σχεδιάζουν!

Για την χρονιά που έρχεται έχουμε ετοιμάσει ένα απλό ημερολόγιο για τα πιτσιρίκια με χαρούμενες εικόνες και διαχωρίσαμε με χρώματα τις μέρες του  Σαββατοκύριακου, των θρησκευτικών και εθνικών εορτών καθώς και την γιορτή της μητέρας και του πατέρα.

Design inspired by BootstrapMade