Το Λιοντάρι και το Ποντίκι

A little mouse was passing through a lion’s den. The lion caught him and was about to smash him when the little mouse spoke, “Sir, please let me go, and I will do you a good turn one day, for sparing my life.”

The lion was rather amused to hear this, thinking, “What good can he do me...” but he let him go.

Two weeks later, some huntsmen came to the same forest and spread a net around the lion’s den. The lion was captured. He struggled hard to set himself free but he soon realised he was trapped. He roared with anger.

The little mouse was looking for food, when he heard the lion’s roar. He ran to him. Seeing the lion caught in the net, he started gnawing at it at once. The mouse had sharp teeth and he soon freed the lion.

The lion was very grateful to the little mouse. From that day, they became the best of friends.

Μπορείτε να κατεβάσετε το παραμύθι σε μορφή PDF από εδώ.


Ευχαριστούμε τις παρακάτω πηγές για την εικονογράφηση:

Design inspired by BootstrapMade