Αναγνωρίζω τα συναισθήματα

Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται τη απαραίτητη γλωσσική γνώση για την επισήμανση και την αναγνώριση των διαφορετικών συναισθημάτων που μπορεί να βιώσουν. Κι αυτό γιατί πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι η αίσθηση ενός  διαφορετικού συναισθήματος είναι φυσιολογική. Δίνοντας τους το λεξιλόγιο που απαιτείται για να περιγράψουν πώς αισθάνονται, τους ενθαρρύνετε να εκφραστούν παραγωγικά.

Τα παιδιά πρέπει να μάθουν πώς να αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματά, καθώς και των άλλων. Μόλις μπορέσουν να το αναγνωρίσουν στον ίδιο τους τον εαυτό, μπορούν στην συνέχεια να μιμιθούν τις εκφράσεις του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος των άλλων και μετά να μάθουν να αντιδρούν ανάλογα. 

Το πρώτο φύλλο σε αυτήν τη δραστηριότητα θα σας βοηθήσει να συζητήσετε με το παιδί σας τις διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις.

Για παράδειγμα:

  • Είμαι χαρούμενος όταν αγκαλιάζω τους γονείς μου.
  • Είμαι λυπημένος όταν σπάει το αγαπημένο μου παιχνίδι.

Τα δύο επόμενα φύλλα είναι ένα ευχάριστο και διδακτικό παιχνίδι που μπορείτε να παίξετε με το πιτσιρίκι σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στο πρώτο φύλλο από τα δύο.

Design inspired by BootstrapMade