Εκμάθηση χρωμάτων

Υπάρχουν μερικοί τρόποι για να διευκολύνετε τη διδασκαλία των χρωμάτων. Ξεκινήστε τοποθετώντας το όνομα χρώματος μετά το αντικείμενο. Όπως και στο "το αυτοκίνητο είναι κόκκινο", "η μπάλα είναι μπλε" κ.λπ. Το άκουσμα του ονόματος του χρώματος βοηθά τα μικρά σας να συνειδητοποιήσουν ότι το χρώμα δεν είναι το αντικείμενο αλλά κάτι που το χαρακτηρίζει και το ξεχωρίζει.

Μόλις τα παιδιά μάθουν τα βασικά των χρώματα, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω χαρούμενα φύλλα εργασίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας για να ενισχύσετε όλα όσα έχουν μάθει!

Εικόνες και χρώματα.

Κόψτε τις τετράγωνες εικόνες ή παρακινείστε το μικρό σας τα τις κόψει το ίδιο για να κάνει εξάσκηση στη χρήση του ψαλιδιού. Το κάθε αντικείμενο στην εικόνα έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα. Στην συνέχεια πρέπει να κολλήσει την εικόνα κάτω από το αντίστοιχο χρώμα.

Design inspired by BootstrapMade