Αντιστοίχιση σχημάτων

Δύο από τις βασικές ασκήσεις εκμάθησης είναι η αντιστοίχιση με τις σκιές αλλά και η αντιστοίχιση με το άλλο μισό.

Τα μικρά σας μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα σχήματα και τα χρώματα και συνειδητοποιούν ότι κάθε συμπαγές αντικείμενο δημιουργεί μία σκιά ή μαθαίνουν να διακρίνουν οπτικά το δεύτερο μισό κάθε σχήματος.

Design inspired by BootstrapMade